LỢI ÍCH MANG LẠI?

Phương án bảo vệ linh hoạt, phù hợp với đặc thù mục tiêu bảo vệ mục tiêu là công ty, nhà máy. Đội ngũ nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của từng mục tiêu bảo vệ và được huấn luyện, đào tạo cả về chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống.

A.Công tác nghiệp vụ

B.Công tác nhân sự

0902.822.478

QUY TRÌNH LÀM VIỆC KHÁCH HÀNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN HỖ TRỢ