LỢI ÍCH MANG LẠI?

      Phương án bảo vệ linh hoạt, phù hợp với đặc thù mục tiêu bảo vệ: cửa hàng, showroom, shop…. Đội ngũ nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của từng mục tiêu bảo vệ và được huấn luyện, đào tạo cả về chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống.

0902.822.478

QUY TRÌNH LÀM VIỆC KHÁCH HÀNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN HỖ TRỢ