Hồ sơ năng lực

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Hải Thiên Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hải Thiên Long theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311858351 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 01 năm 2019.

* Kéo qua phải để xem tiếp hồ sơ năng lực.

hồ sơ năng lực hải thiên long
thông tin công ty hải thiên long
sơ đồ tổ chức công ty
các chứng chỉ nghiệp vụ
các chứng chỉ nghiệp vụ
các chứng chỉ nghiệp vụ
lý lịch của nhân viên trong sạch
công cụ hỗ trợ bảo vệ hiện đại
hình ảnh hoạt động của đội ngũ nhân viên hải thiên long
các đối tác đã hợp tác cùng hải thiên long
hồ sơ năng lực hải thiên long
hồ sơ năng lực hải thiên long