Công ty Hải Thiên Long kí hợp đồng với Tập đoàn Tân Tạo

      Năm 2022 Công ty Hải Thiên Long đã kí hợp đồng bảo vệ với Tập đoàn Tân Tạo cùng phát triển bảo vệ tại khu vực KCN Tân Tạo và  KCN Tân Đức. Qua đó trong năm 2022, Công ty Hải Thiên Long đã triển khai tổng cộng 16 vị trí bảo vệ 24/24.

       Ngày 15 và 17 tháng 03 năm 2023, Công ty Hải Thiên Long tiếp tục triển khai thêm 06 vị trí bảo vệ 24/24 tại KCN Tân Đức thuộc xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nâng tổng số vị trí bảo vệ cho 2 KCN là 22 vị trí 24/24

Lực lượng nhân viên bảo vệ của Hải Thiên Long triển khai tại 2 KCN Tân Tạo và Tân Đức được tuyển chọn bài bản, tác phong chuyên nghiệp. 

THÔNG TIN HỖ TRỢ

0902.822.478